Látnivalók, szállások Horvátország, Magyarország és Erdély területéről
Kövessen minket:
Nyelvválasztó: DE

Vidéki Élmények

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület: Életkép a Bőszénfai Szarvasfarmról Dél-Borsodi Leader Egyesület: Hagyományőrző tánc

Mezőcsáti Tájház

A Mezőcsáti Tájház küldetése, bemutatása, működése

Látogatható a hét minden napján előzetes bejelentkezéssel.

A Tájház adatai a Múzeumi Működési Engedély anyakönyvi adatai szerint:

  • Székhelye: 3450 Mezőcsát, Mátyás u. 37.
  • Alapítási éve: 1994
  • Jellege: közérdekű muzeális kiállítóhely.
  • Gyűjtőköre: népi műemlék épület a település hagyományos lakáskultúráját bemutató állandó kiállításon bemutatott berendezéssel.
  • A gyűjteményi anyag tulajdonosa és a muzeális intézmény fenntartója: Juhász László és neje Erőss Mária (3450 Mezőcsát, Mátyás u. 37.)

A Tájház bemutatása

 Mezőcsáti Tájház_Juhász László.jpgA ház építtetője S. Nagy Tamás, egy 70-80 kh-on gazdálkodó középbirtokos volt. Az épület 1883-ban a család tulajdonában lévő ólaskertre épült, amelyen az építést megelőzően már állt egy istálló és néhány egyéb gazdasági épület. A méretei, az alaprajzi tagolása, az igényes külső formai megjelenítése, a lakószobáinak berendezése a kisnemesi lakóházépítés és lakáshasználat mezőcsáti hagyományait tükrözik. A lakóházat övező egykori gazdasági épületek mára eltűntek, közülük csak a pince és a gémeskút maradt meg. A telket palánkkerítéssel kerítették, a kerítés mellett a telek minden oldalán akácfák álltak, az udvarra eperfákat ültettek. A nagyméretű telek az állattartás, a gazdálkodás igényeit szolgálta, nem folyt rajta kertművelés. A II. világháború utáni évek politikai kényszerei miatt a családi gazdálkodás leépült, fokozatosan eltűntek a lakóház környezetéből a funkcióikat vesztett gazdasági épületek. A lakóházat a benne lakók hagyománytisztelete és a szűkös anyagi körülményei mentették meg az eltűnéstől. (A 60-as évektől fellendülő építkezési hullám nyomán sorra tűntek el a városból a kisnemesi és paraszti építkezés szép emlékei.) A házat 1972-ben műemléki védelem alá vonták. A 80-as évek végétől az építtető leszármazottainak munkája nyomán megújult, szobáinak berendezése az építés évti-zedeit követő állapotoknak megfelelően rekonstruálódott. 1994-re a család az idegenforgalom számára is látogathatóvá tette az épületet. Újságcikkek, rádió- és televízió műsorok, turisztikai kiadványok segítették a bemutatását, 1998-ban egy kiadvány jelent meg róla.

Az eltelt évek alatt sokan látták: diákcsoportok, turistacsoportok, családdal kirándulók, külföldiek. A város és a környék iskolásai rendhagyó honismeret órák keretében, szakköri foglalkozásokon, rajz órákon látogatják. Szakmai segítséget adott főiskolások, egyetemisták diploma-munkáinak elkészítéséhez. A ház múzeumi kínálatát bővíti egy a városban és múzeumok archí-vumaiban gyűjtött fotó- és írott dokumentum gyűjtemény, amely megidézi a régi Mezőcsát népéletét, településszerkezetét, utcáit, házait. Az épület legnagyobb belső terű helyiségének, a kamrának eredeti berendezését (nagyméretű gabonahombárok) elbontották, rekonstrukciója nem volt megoldható. A helyiséget kiállítótérré alakították, időszaki kiállítások helyszíne lett. Egy későbbi funkcióbővítéssel ez a helyiség bútorokkal, audio-vizuális berendezéssel, kézműves foglakozások eszközeivel felszerelve diákfoglalkozások helyszíne lett. Az átalakítással az épület minden helyisége múzeumi funkciót teljesít, szakmai, kulturális és turisztikai célokat szolgál.

A Nemzeti Kulturális Alap és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásaival az épület az utóbbi években megújult, múzeumi kínálata kibővült. 2003-ban muzeális intézményként minisztériumi működési engedélyt kapott, így része lett az országos múzeumi hálózatnak. Az eddigi tapasztalataink szerint a tőlünk 50-60 km-re lévő Tisza-tó vendégei kapcsolt programjaikkal látogatják legtöbben a Tájházat, a Tourinform irodák ajánlásai nyomán is érkeznek vendégek a városba, turisztikai kiadványok és az internet is besegít az információink elérésében, de a mi vendégforgalmunk messze alatta van a hegyvidékeink és a vizeink forgal-mának. A Tájház kínálatának legnagyobb létszámú befogadói az eltelt években is a diákok voltak. A város és a kistérség iskoláinak diákjai, kisebb részben messzebbről érkező kiránduló diákcsoportok tették ki a Tájház látogatóinak nagyobb részét. A város állami általános iskolájában 12. éve működő alapfokú művészeti iskola képző- iparművészeti szakos tanulóinak évfolyamonként visszatérő tantárgyi programja a város és környéke épített- és tárgyi értékeinek megismerése. A helyszíni megismerést, grafikus tanulmányrajzok készítését követően műhelymunkáikban többféle technikai lehetőséget kipróbálva alakítják tovább a gyűjtött motívu-mokat. A Tájház és a környezete fontos visszatérő helyszíne volt ezeknek a programoknak. Az épület kamrájának foglalkoztató térré alakításával 2009-től jól felszerelt, jól használható helyszíne lett ezen foglalkozásoknak. Folyamatban van egy oktatócsomag összeállítása a Tájházhoz kapcsolható tematikus foglalkoztatásokra, különböző korcsoportokra (óvodások, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások). Ezek időtartama fél óra óvodásoknak, egy vagy két tanóra iskolásoknak. Azok a foglalkozási egységek készültek el, amelyekhez jól használható a Tájház tárgyi gyűjteménye, képi szemléltetőanyaga, írott dokumentum gyűjteménye. A többihez adatgyűjtés és szemléltetőanyag gyűjtés szükséges.

 

Kapcsolatok, együttműködési lehetőségek

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a budapesti Néprajzi Múzeum, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztálya segítette a Tájházat szakmai munkájában, adatgyűjtéseiben, a Tájházszövetség a fejlesztésekben segített. A tervezett programcsomag elkészülte után a Tájház meghirdeti a programajánlatát a kistérség oktatási intézményeinek és kezdeményezi együttműködési megállapodás megkötését a kistérségünk központjával. (A kistérségünk iskolái évek óta tudnak a Tájház működéséről, minden iskolának küldtünk a múzeumot bemutató kiadványunkból.)
A Tájház kommunikációs lehetőségei: a városi és a kistérségi folyóiratunk, a városunk honlapja, a múzeumok honlapja és időszaki kiadványok, szórólapok.
A Tájház eszközellátottsága, audio-vizuális berendezése és a 20 főre berendezett egykori kamra jó lehetőséget kínál a foglalkoztatásokhoz. Az elégedettség mérésére írásbeli értékelést kérünk a látogatóktól.

Elérhetőségek

Mezőcsáti Tájház

Cím: 3450 Mezőcsát, Mátyás u. 37.

Telefon: +36 (49) 353-953

Képgaléria

Vissza az előző oldalra